ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีได้ที่ Call Center 02-415-0040-44 ศาลแพ่งธนบุรี

ศาลแพ่งธนบุรีให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีและคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่ ศาลแพ่ง ธนบุรี และประชุมข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลแพ่งธนบุรี เพื่อรับทราบนโยบายผู้บริหาร

ศาลแพ่งธนบุรีให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีและคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่ ศาลแพ่ง	ธนบุรี และประชุมข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลแพ่งธนบุรี เพื่อรับทราบนโยบายผู้บริหาร
ศาลแพ่งธนบุรีให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีและคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่ ศาลแพ่ง ธนบุรี และประชุมข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลแพ่งธนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศาลแพ่งธนบุรีให้การต้อนรับนายสุทิน นาคพงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี นายทิวิบูลย์ ปราการพิลาศ, นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา, นางระวีวรรณ โอฬารสกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี และคณะผู้พิพากษา เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่ที่ศาลแพ่งธนบุรี ในเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา และ ๑๓.๓๐ นาฬิกา ศาลแพ่งธนบุรีจัดประชุมข้าราชการตุลาการและข้าราชการ ศาลแพ่งธนบุรี เพื่อรับทราบนโยบายผู้บริหาร โดยนายสุทิน นาคพงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลแพ่งธนบุรี เพื่อรับทราบนโยบายผู้บริหาร


เอกสารแนบ