ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีได้ที่ Call Center 02-415-0040-44 ศาลแพ่งธนบุรี

ศาลแพ่งธนบุรีร่วมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และกิจกรรมBig Cleaning Day ในโครงการการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ Thon Buri Civil Court held the activities of planting yellow star trees for His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun and the Big Cleaning Day activity for the volunteer project “Rao Tham Knwam Dee Duay Hua Jui”

ศาลแพ่งธนบุรีร่วมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และกิจกรรมBig Cleaning Day ในโครงการการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ Thon Buri Civil Court held the activities of planting yellow star trees for His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun and the Big Cleaning Day activity for the volunteer project “Rao Tham Knwam Dee Duay Hua Jui”
ศาลแพ่งธนบุรีร่วมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และกิจกรรมBig Cleaning Day ในโครงการการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ Thon Buri Civil Court held the activities of planting yellow star trees for His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun and the Big Cleaning Day activity for the volunteer project “Rao Tham Knwam Dee Duay Hua Jui”   เมื่อวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา นายไพจิตร สวัสดิสาร อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ บริเวณหน้าอาคารศาลแพ่งธนบุรี 


เอกสารแนบ