ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีได้ที่ Call Center 02-415-0040-44 ศาลแพ่งธนบุรี

ศาลแพ่งธนบุรี สมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจThon Buri Civil Court signed up for a volunteer project “Rao Tham Khwam Dee Duay Hua Jai”

ศาลแพ่งธนบุรี สมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจThon Buri Civil Court signed up for a volunteer project “Rao Tham Khwam Dee Duay Hua Jai”
ศาลแพ่งธนบุรี สมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”Thon Buri Civil Court signed up for a volunteer project “Rao Tham Khwam Dee Duay Hua Jai”   เมื่อวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายไพจิตร สวัสดิสาร อธิบดี ผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและ ผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งธนบุรี สมัครเป็นจิตอาสาในโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ