ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีได้ที่ Call Center 02-415-0040-44 ศาลแพ่งธนบุรี

ศาลแพ่งธนบุรีจัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 Thon Buri Civil Court held an oath-taking ceremony for His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun to mark the King’s 66 th birthday on July 28, 2018

ศาลแพ่งธนบุรีจัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 Thon Buri Civil Court held an oath-taking ceremony for His Majesty King Maha Vajiralongkorn 	Bodindradebayavarangkun to mark the King’s 66 th birthday on July 28, 2018
ศาลแพ่งธนบุรีจัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 Thon Buri Civil Court held an oath-taking ceremony for His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun to mark the King’s 66 th birthday on July 28, 2018 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๔๕ นาฬิกา นายไพจิตร สวัสดิสาร อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีคณะข้าราชการตุลาการ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลแพ่งธนบุรี ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลแพ่งธนบุรี


เอกสารแนบ