ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีได้ที่ Call Center 02-415-0040-44 ศาลแพ่งธนบุรี

ประกาศศาลแพ่งธนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องธุรการส่วนคดีหลังคำพิพากษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ประกาศศาลแพ่งธนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องธุรการส่วนคดีหลังคำพิพากษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


เอกสารแนบ