ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีได้ที่ Call Center 02-415-0040-44 ศาลแพ่งธนบุรี

ศาลแพ่งธนบุรีจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้แก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช A blood donation camp was organized by Thon Buri Civil Court along with Siriraj Hospital on 19 July 2018 to give a royal charity to His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun’s 66th Birthday at Thon Buri Civil Court.

ศาลแพ่งธนบุรีจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ 	พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้แก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช 	A blood donation camp was organized by Thon Buri Civil Court along with Siriraj Hospital on 19 July 2018 to give a royal charity to His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun’s 66th Birthday at Thon Buri Civil Court.
ศาลแพ่งธนบุรีจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้แก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช A blood donation camp was organized by Thon Buri Civil Court along with Siriraj Hospital on 19 July 2018 to give a royal charity to His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun’s 66th Birthday at Thon Buri Civil Court. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา ศาลแพ่งธนบุรีจัดโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา โดยร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับบริจาคโลหิตให้แก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช มีผู้พิพากษา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลแพ่งธนบุรี ตลอดจนหน่วยงานใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมดจำนวน ๘๑ คน ปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคทั้งหมด ๒๗,๐๐๐ ซีซี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๒ ศาลแพ่งธนบุรี


เอกสารแนบ