ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีได้ที่ Call Center 02-415-0040-44 ศาลแพ่งธนบุรี

ประกาศศาลแพ่งธนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องธุรการ ส่วนคดีหลังคำพิพากษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศศาลแพ่งธนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องธุรการ ส่วนคดีหลังคำพิพากษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ