ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีได้ที่ Call Center 02-415-0040-44 ศาลแพ่งธนบุรี

ศาลแพ่งธนบุรีจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพมหานคร

ศาลแพ่งธนบุรีจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  	ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพมหานคร
ศาลแพ่งธนบุรีจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๔๕ นาฬิกา นายโอภาส อนันตสมบูรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี มอบหมายให้นางสุวรรณา นาคะรัศมี รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายพิชัย ศรีไทย ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งธนบุรี และนายปกรณ์ แต้ประจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีแพ่ง และการไกล่เกลี่ยจำลอง ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเอเชีย


เอกสารแนบ