ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีได้ที่ Call Center 02-415-0040-44 ศาลแพ่งธนบุรี

ศาลแพ่งธนบุรี จัดกิจกรรมปฏิบัติธัมม์ดูจิต เพื่อถวายพระราชกุศล

ศาลแพ่งธนบุรี จัดกิจกรรมปฏิบัติธัมม์ดูจิต เพื่อถวายพระราชกุศล
ศาลแพ่งธนบุรี จัดกิจกรรมปฏิบัติธัมม์ดูจิต เพื่อถวายพระราชกุศล เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ศาลแพ่งธนบุรี จัดกิจกรรมปฏิบัติธัมม์ดูจิต เพื่อถวายพระราชกุศล โดยนิมนต์พระอาจารย์ธัม์มทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัทธาธิโก องค์แสดงธัมม์ จากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จังหวัดพังงา เป็นผู้ฝึกปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิ ให้กับข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรมและลูกจ้างในศาลแพ่งธนบุรี ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างในศาลแพ่งธนบุรี ฝึกจิตให้มีสมาธิ นำธรรมะมาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ และชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลแพ่งธนบุรี


เอกสารแนบ