ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีได้ที่ Call Center 02-415-0040-44 ศาลแพ่งธนบุรี

ศาลแพ่งธนบุรีจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการให้บริการยื่นคำร้องจัดการมรดกทางระบบออนไลน์

ศาลแพ่งธนบุรีจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการให้บริการยื่นคำร้องจัดการมรดกทางระบบออนไลน์
ศาลแพ่งธนบุรีจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการให้บริการยื่นคำร้องจัดการมรดกทางระบบออนไลน์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นายโอภาส อนันตสมบูรณ์ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแพ่งธนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการให้บริการยื่นคำร้องจัดการมรดกทางระบบออนไลน์ ซึ่งจัดกิจกรรมให้มีการปฏิบัติงานจริง ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ อันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำเทคโนโลยี มาใช้ในการนำคดีเข้าสู่ศาลซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศาลหลังเสร็จพิธีผู้ร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารศาลแพ่งธนบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ผู้พิพากษา หัวหน้าส่วน หัวหน้างาน คณะทำงานฯถ่ายภาพร่วมกัน ณ ศูนย์รับฟ้องออนไลน์ ชั้น ๒ ศาลแพ่งธนบุรี


เอกสารแนบ