ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีได้ที่ Call Center 02-415-0040-44 ศาลแพ่งธนบุรี

ขณะนี้ศาลแพ่งธนบุรีอยู่ระหว่างการปรับปรุงตู้สาขาโทรศัพท์ Call Center 02-415-0040-44 ขออภัยในความไม่สะดวก ** ท่านสามารถติดต่อศาลแพ่งธนบุรี ได้ที่ 02-416-7169 และ 02-416-7243 **


ขณะนี้ศาลแพ่งธนบุรีอยู่ระหว่างการปรับปรุงตู้สาขาโทรศัพท์ Call Center 02-415-0040-44 ขออภัยในความไม่สะดวก ** ท่านสามารถติดต่อศาลแพ่งธนบุรี ได้ที่ 02-416-7169 และ 02-416-7243 **