ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีได้ที่ Call Center 02-415-0040-44 ศาลแพ่งธนบุรี

ศาลแพ่งธนบุรีเปิดให้บริการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบออนไลน์


ศาลแพ่งธนบุรีเปิดให้บริการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบออนไลน์ ศาลแพ่งธนบุรีได้พัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการให้บริการยื่นคำร้อง ขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบออนไลน์ และเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 อันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำคดีเข้าสู่ศาล เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศาล สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการ ต่อยอดจากการยื่นคำฟ้องในคดีผู้บริโภคทางระบบออนไลน์ที่ศาลแพ่งธนบุรี เปิดให้บริการไปก่อนหน้านี้


เอกสารแนบ