ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีได้ที่ Call Center 02-415-0040-44 ศาลแพ่งธนบุรี

ศาลแพ่งธนบุรี ร่วมพีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2560

ศาลแพ่งธนบุรี ร่วมพีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2560
ศาลแพ่งธนบุรี ร่วมพีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายโอภาส อนันตสมบูรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี มอบหมายให้ นายพีระ พวงมาลา เลขานุการศาลแพ่งธนบุรี พร้อมด้วย คณะข้าราชการศาลแพ่งธนบุรี ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารเนติบัณฑิตยสภา กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ