จำนวนข่าวทั้งหมด 497
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ประกาศศาลแพ่งธนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญาธนบุรี ศาลอุทธรณ์ภาค๙ และบริเวณที่อยู่ในการดูแลของศาลแพ่งธนบุรี
  :: ข่าวที่ 593   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
ศาลแพ่งธนบุรีให้การต้อนรับ คณะตรวจราชการศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรี
ศาลแพ่งธนบุรีให้การต้อนรับ คณะตรวจราชการศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรี
  :: ข่าวที่ 590   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลแพ่งธนบุรี เผยแพร่ความรู้กฎหมาย   ในงาน ร่วมพลัง ร่วมใจ สร้างความสุข เพื่อชาวจอมทอง  ณ บริเวณลานโรงเรียนวัดยายร่ม กรุงเทพมหานคร
ศาลแพ่งธนบุรี เผยแพร่ความรู้กฎหมาย ในงาน ร่วมพลัง ร่วมใจ สร้างความสุข เพื่อชาวจอมทอง ณ บริเวณลานโรงเรียนวัดยายร่ม กรุงเทพมหานคร
  :: ข่าวที่ 589   :: วันที่ 25 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลแพ่งธนบุรีจัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ทำงาน  Big Cleaning Day ณ บริเวณอาคารศาลแพ่งธนบุรี
ศาลแพ่งธนบุรีจัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ทำงาน Big Cleaning Day ณ บริเวณอาคารศาลแพ่งธนบุรี
  :: ข่าวที่ 588   :: วันที่ 25 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลแพ่งธนบุรี จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณทั่วไป และงานสารบรรณคดี
ศาลแพ่งธนบุรี จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณทั่วไป และงานสารบรรณคดี
  :: ข่าวที่ 587   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญาธนบุรี และศาลแขวงธนบุรี  ร่วมจัดงานวันครบรอบ ๓๒ ปี เปิดทำการศาล
ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญาธนบุรี และศาลแขวงธนบุรี ร่วมจัดงานวันครบรอบ ๓๒ ปี เปิดทำการศาล
  :: ข่าวที่ 586   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลแพ่งธนบุรี เผยแพร่ความรู้กฎหมาย   ในงาน ร่วมพลัง ร่วมใจ สร้างความสุข เพื่อชาวจอมทอง  ณ บริเวณลานโรงเรียนวัดไทร กรุงเทพมหานคร
ศาลแพ่งธนบุรี เผยแพร่ความรู้กฎหมาย ในงาน ร่วมพลัง ร่วมใจ สร้างความสุข เพื่อชาวจอมทอง ณ บริเวณลานโรงเรียนวัดไทร กรุงเทพมหานคร
  :: ข่าวที่ 585   :: วันที่ 15 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ในสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งธนบุรี
  :: ข่าวที่ 584   :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 833 )
ศาลแพ่งธนบุรีจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
ศาลแพ่งธนบุรีจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
  :: ข่าวที่ 582   :: วันที่ 7 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
ศาลแพ่งธนบุรี จัดกิจกรรม ๕ ส.The Thonburi Civil Court held a 5s activity.
ศาลแพ่งธนบุรี จัดกิจกรรม ๕ ส.The Thonburi Civil Court held a 5s activity.
  :: ข่าวที่ 581   :: วันที่ 7 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ศาลแพ่งธนบุรี จัดพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย  และโครงการไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลแพ่งธนบุรี จัดพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย และโครงการไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 580   :: วันที่ 7 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกรฯ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกรฯ
  :: ข่าวที่ 579   :: วันที่ 4 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 637 )
ตารางแสดงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ในสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งธนบุรี
  :: ข่าวที่ 578   :: วันที่ 25 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 428 )
ศาลแพ่งธนบุรีจัดประชุมคณะกรรมบริหาร งานไกล่เกลี่ยประจำศาลแพ่งธนบุรี ครั้งที่ ๒
ศาลแพ่งธนบุรีจัดประชุมคณะกรรมบริหาร งานไกล่เกลี่ยประจำศาลแพ่งธนบุรี ครั้งที่ ๒
  :: ข่าวที่ 576   :: วันที่ 11 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
ศาลแพ่งธนบุรีจัดเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและประสานความร่วมมือ ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับเจ้าพนักงานสอบสอน ครั้งที่ ๒ ณ สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
ศาลแพ่งธนบุรีจัดเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและประสานความร่วมมือ ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับเจ้าพนักงานสอบสอน ครั้งที่ ๒ ณ สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
  :: ข่าวที่ 574   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร
  :: ข่าวที่ 573   :: วันที่ 6 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 864 )
ศาลแพ่งธนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการ ด้านการบริหารแผนงาน งบประมาณ การเงิน และพัสดุ  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
ศาลแพ่งธนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการ ด้านการบริหารแผนงาน งบประมาณ การเงิน และพัสดุ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 572   :: วันที่ 4 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
ศาลแพ่งธนบุรีจัดเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและประสานความร่วมมือ ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับเจ้าพนักงานสอบสอน ณ สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ศาลแพ่งธนบุรีจัดเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและประสานความร่วมมือ ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับเจ้าพนักงานสอบสอน ณ สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
  :: ข่าวที่ 571   :: วันที่ 4 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลแพ่งธนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ๔ ปี ศาลแพ่งธนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
ศาลแพ่งธนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ๔ ปี ศาลแพ่งธนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
  :: ข่าวที่ 570   :: วันที่ 26 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 79 )
ศาลแพ่งธนบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดป่าสุขใจ จังหวัดสมุทรปราการ
ศาลแพ่งธนบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดป่าสุขใจ จังหวัดสมุทรปราการ
  :: ข่าวที่ 569   :: วันที่ 22 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 79 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |