จำนวนข่าวทั้งหมด 513
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีและคณะ เข้าลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีและคณะ เข้าลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
  :: ข่าวที่ 609   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
ศาลแพ่งธนบุรีจัดประชุมเพื่อรับทราบนโยบายผู้บริหารThe Thon Buri Civil court had a meeting for acknowledgement the policy of the executives
ศาลแพ่งธนบุรีจัดประชุมเพื่อรับทราบนโยบายผู้บริหารThe Thon Buri Civil court had a meeting for acknowledgement the policy of the executives
  :: ข่าวที่ 608   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งธนบุรี เข้าแสดงความยินดีอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งธนบุรี เข้าแสดงความยินดีอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 607   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีและคณะ เข้าแสดงความยินดีอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีและคณะ เข้าแสดงความยินดีอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 606   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๙ เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๙ เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 605   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
ผู้บริหารและข้าราชการศาลแพ่งธนบุรี ให้การต้อนรับ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี และรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใ
ผู้บริหารและข้าราชการศาลแพ่งธนบุรี ให้การต้อนรับ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี และรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใ
  :: ข่าวที่ 604   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลแพ่งธนบุรีจัดประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดงานและพิธีการ Thonburi Civil Court had a meeting regarding the guideline for preparation the events an
ศาลแพ่งธนบุรีจัดประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดงานและพิธีการ Thonburi Civil Court had a meeting regarding the guideline for preparation the events an
  :: ข่าวที่ 603   :: วันที่ 7 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลแพ่งธนบุรี จัดงานเลี้ยงส่งผู้บริหาร ข้าราชการตุลาการและเจ้าหน้าที่ศาลแพ่งธนบุรี ในโอกาสโยกย้ายและเกษียณอายุราชการ
ศาลแพ่งธนบุรี จัดงานเลี้ยงส่งผู้บริหาร ข้าราชการตุลาการและเจ้าหน้าที่ศาลแพ่งธนบุรี ในโอกาสโยกย้ายและเกษียณอายุราชการ
  :: ข่าวที่ 602   :: วันที่ 2 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
ศาลแพ่งธนบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thonburi Civil Court visited the Thai PBS to study the broadcasting service.
ศาลแพ่งธนบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thonburi Civil Court visited the Thai PBS to study the broadcasting service.
  :: ข่าวที่ 601   :: วันที่ 1 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ศาลแพ่งธนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการ ด้านการบริหารแผนงาน งบประมาณ การเงินและพัสดุ ครั้งที่ ๕
ศาลแพ่งธนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการ ด้านการบริหารแผนงาน งบประมาณ การเงินและพัสดุ ครั้งที่ ๕
  :: ข่าวที่ 600   :: วันที่ 1 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ศาลแพ่งธนบุรีจัดเผยแพร่ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ประชาชน  ณ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
ศาลแพ่งธนบุรีจัดเผยแพร่ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ประชาชน ณ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
  :: ข่าวที่ 599   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
ศาลแพ่งธนบุรี จัดอบรมส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานThe Thonburi Civil Court had the training to encourage the energy conservation
ศาลแพ่งธนบุรี จัดอบรมส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานThe Thonburi Civil Court had the training to encourage the energy conservation
  :: ข่าวที่ 598   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลแพ่งธนบุรี ร่วมกับศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ศาลอาญาธนบุรี ศาลแขวงธนบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพ
ศาลแพ่งธนบุรี ร่วมกับศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ศาลอาญาธนบุรี ศาลแขวงธนบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพ
  :: ข่าวที่ 597   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลแพ่งธนบุรีร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลแขวงธนบุรี
ศาลแพ่งธนบุรีร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลแขวงธนบุรี
  :: ข่าวที่ 596   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลแพ่งธนบุรี จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และการแข่งขันกีฬากระชับมิตร ระหว่างผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลแพ่งธนบุรี ฯ
ศาลแพ่งธนบุรี จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และการแข่งขันกีฬากระชับมิตร ระหว่างผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลแพ่งธนบุรี ฯ
  :: ข่าวที่ 595   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
ศาลแพ่งธนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ศาลแพ่งธนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 594   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ประกาศศาลแพ่งธนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญาธนบุรี ศาลอุทธรณ์ภาค๙ และบริเวณที่อยู่ในการดูแลของศาลแพ่งธนบุรี
  :: ข่าวที่ 593   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ศาลแพ่งธนบุรีให้การต้อนรับ คณะตรวจราชการศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรี
ศาลแพ่งธนบุรีให้การต้อนรับ คณะตรวจราชการศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรี
  :: ข่าวที่ 590   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลแพ่งธนบุรี เผยแพร่ความรู้กฎหมาย  ในงาน ร่วมพลัง ร่วมใจ สร้างความสุข เพื่อชาวจอมทอง ณ บริเวณลานโรงเรียนวัดยายร่ม กรุงเทพมหานคร
ศาลแพ่งธนบุรี เผยแพร่ความรู้กฎหมาย ในงาน ร่วมพลัง ร่วมใจ สร้างความสุข เพื่อชาวจอมทอง ณ บริเวณลานโรงเรียนวัดยายร่ม กรุงเทพมหานคร
  :: ข่าวที่ 589   :: วันที่ 25 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
ศาลแพ่งธนบุรีจัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ทำงาน Big Cleaning Day ณ บริเวณอาคารศาลแพ่งธนบุรี
ศาลแพ่งธนบุรีจัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ทำงาน Big Cleaning Day ณ บริเวณอาคารศาลแพ่งธนบุรี
  :: ข่าวที่ 588   :: วันที่ 25 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |