หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีได้ที่ Call Center 02-415-0040-44 ศาลแพ่งธนบุรีลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

55

คณะผู้แทนจากสถาบันอบรมเนติบัณฑิตยสภาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีผู้พิพากษา ศาลแพ่งธนบุรี และเข้าศึกษาดูงานระบบไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของศาลแพ่งธนบุรี Delegates from the Bhutan National Legal Institute paid a courtesy visit to the Chief Justice of the Thon Buri Civil Court and observed Court –Annexed Mediation of the Thon Buri Civil Court. เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน เวลา ๙.๐๐นาฬิกา นายไพจิตร สวัสดิสาร อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแพ่งธนบุรี คณะผู้บริหาร และข้าราชการศาลแพ่งธนบุรี ให้การต้อนรับ Mr.Lobzang Rinxin Yargay ผู้อำนวยการสถาบันอบรมเนติบัณฑิตยสภาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน และคณะรวม 4 คน เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี และเข้าศึกษาดูงานระบบการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของ ศาลแพ่งธนบุรี ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลแพ่งธนบุรี ชั้น ๓ ศาลแพ่งธนบุรี
อ่านข่าว