หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีได้ที่ Call Center 02-415-0040-44 ศาลแพ่งธนบุรีลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

3

ศาลแพ่งธนบุรีจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช The Thon buri Civil Court arranged a blood donation activity for patients in the Siriraj hospital เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา นายไพจิตร สวัสดิสาร อธิบดี ผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี และคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช โดยร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับบริจาคโลหิตให้แก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๒ ศาลแพ่งธนบุรี โดยมีผู้พิพากษา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลแพ่งธนบุรี ตลอดจนหน่วยงานใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมดจำนวน ๗๕ คน ปริมาณโลหิต ที่ได้รับบริจาคทั้งหมด ๒๑,๖๐๐ซีซี
อ่านข่าว