ศาลแพ่งธนบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแพ่งธนบุรี ติดต่อราชการได้ที่ สายด่วน ศูนย์บริการข้อมูลคดี Call Center 0-2415-0040-44 0-2416-7169, 0-2416-7243


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

39

ศาลแพ่งธนบุรี ร่วมกับกรมบังคับคดีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชน The Thon Buri Civil Court, together with the Legal Execution Department countersign on Memorandum of Understanding for Linkage on Information Technology via electronic method to enhance convenient and immediate service for public วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ศาลแพ่งธนบุรี ร่วมกับกรมบังคับคดีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายโอภาส อนันตสมบูรณ์ อธิบดี ผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมลงนาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทั้ง ๒ ฝ่าย ให้รวดเร็ว สมบูรณ์ และถูกต้อง อันจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งมีนายอดิศักดิ์ ปัตรวลี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๙ และนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานสักขีพยานในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลแพ่งธนบุรี

อ่านข่าว


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ