หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีได้ที่ Call Center 02-415-0040-44 ศาลแพ่งธนบุรีลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

31

ศาลแพ่งธนบุรีรับโล่ประกาศเกียรติคุณการจัดทำระบบการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐดีเด่น ประจำปี 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายสุทิน นาคพงศ์ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแพ่งธนบุรี มอบหมายให้นายทิวิบูลย์ ปราการพิลาศ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ซึ่งศาลแพ่งธนบุรี ได้รับรางวัลการจัดทำระบบการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีนายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีและมอบ
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 89
ผบ1758/2561
นัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การแก้ข้อหาแห่งคดี และสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 09:00
ผบ1935/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
ผบ2034/2561
นัดพิจารณาหรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
ผบ2170/2561
นัดพิจารณา เพื่อไกล่เกลี่ย และสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ2194/2561
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ2199/2561
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ2202/2561
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ2205/2561
นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ2207/2561
นัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 09:00
ผบ2211/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 09:00
ผบ2338/2561
นัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลีี่ย ให้การ และสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 09:00
ผบ2355/2559
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 09:00
ผบ2390/2560
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และคำสั่งศาลแพ่งธนบุรี
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ2401/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ2446/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ2543/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ2568/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
ผบ2755/2560

ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 13:30
ผบ672/2556
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และคำสั่งศาลแพ่งธนบุรี
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบขช89/2561
ไต่สวน
เวลา 09:00
ผบฉ5/2561
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 23 เวลา 09:00
พ1271/2559
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 09:00
พ1341/2559
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 09:00
พ1398/2561

ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 13:30
พ1434/2544
ไต่สวน
เวลา 09:00
พ1457/2548
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
พ1525/2545
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
พ1742/2560
นัดให้โจทก์วางเงินค่าขึ้นศาลขึ้นอุทธรณ์พร้อมกับนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
พ1839/2561

เวลา 13:30
พ1937/2560
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:30
พ1968/2561
ชี้-สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 09:00
พ2028/2561
ไต่สวนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
เวลา 09:00
พ2064/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ2065/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ2068/2560
นัดพร้อม
เวลา 09:30
พ2078/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ2113/2561
นัดชี้สองสถานหรือนัดพร้อมเพื่อกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 09:00
พ2135/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 25 เวลา 09:00
พ2140/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
พ2151/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ2152/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ2153/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ2160/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ2175/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ2184/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ2190/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ2193/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ2195/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ2200/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ2205/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ2206/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ2207/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ2215/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ2226/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 09:00
พ2237/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ2239/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ2241/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พ2247/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ2248/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ2249/2561
ไต่สวน
เวลา 09:00
พ2250/2561
ไต่สวน/สืบพยาน
เวลา 09:00
พ2253/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ2256/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ2261/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ2265/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ2277/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ2314/2561
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
พ2328/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 09:00
พ2337/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 09:00
พ2347/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 09:00
พ2358/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 09:00
พ2359/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 09:00
พ2374/2561
นัดไต่สวนจัดการมรดก
เวลา 09:00
พ277/2561
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 09:00
พ3122/2542
ไต่สวน
เวลา 09:00
พ363/2549
ไต่สวนคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาด
ห้องพิจารณาที่ 24 เวลา 09:00
พ621/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 22 เวลา 09:00
พ74/2555
นัดพร้อมเพื่อฟังผลคำพิพากษาศาลฎีกาและกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์ จำเลย และจำเลยร่วม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
พ893/2560
ไต่สวนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
ห้องพิจารณาที่ 20 เวลา 09:00
พขช16/2561
ไต่สวน
เวลา 09:00
พถ8/2559
นัดพร้อมเพื่อรอฟังผลคดีอันถึงที่สุด
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 09:00
พส21/2559
ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลฎีกาและคำสั่งศาลแพ่งธนบุรี
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 09:00
มย140/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
มย154/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
มย155/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
มย158/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
มย159/2561
นัดพิจารณา
เวลา 09:00
มย39/2561
นัดฟังคำวินิจฉัยและนัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 16 เวลา 09:00
ล1/2539
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 21 เวลา 09:00