หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลคดีได้ที่ Call Center 02-415-0040-44 ศาลแพ่งธนบุรีลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

48

ศาลแพ่งธนบุรี จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี เนื่องในโอกาส วันสงกรานต์ ประจำปี 2561 Thon Buri Civil Court held the activities of bathing rite for Buddha image, pouring water on the hands of the Chief Justice of Thou Buri Civil Court and asking for blessing on the occasion of Songkran Festival B.E. 2561 เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ศาลแพ่งธนบุรีจัดกิจกรรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรนายไพจิตร สวัสดิสาร อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยมีข้าราชการตุลาการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งธนบุรีร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลแพ่งธนบุรี
อ่านข่าว